Category Archives: phone export

Used smartphones és phone export

used-smartmobilesGeometriai eredetû hibaforrásokat szemléltet a 4. ábra
a háromszögelésen alapuló és az 5. ábra az ívmetszé-
sen alapuló helymeghatározás estén. Vannak szerencsés
és eleve nagy hibát eredményezô elrendezések.
Ahol ritkábban lakott területen nagyforgalmú egyenes út
halad, ott a bázisállomásokat a fôutak, autópályák közelében
szokták elhelyezni. Célszerû ez az engedélyeztetés,
az építés, az üzemeltetés és a forgalomkiszolgálás szempontjából
is. A used smartphones és phone export mellett a helybéli lakosok is kevésbé tiltakoznak
ezek ellen, mint a települések központjában elhelyezett
bázisállomások esetén. Ugyanakkor pont ez az elrendezés
kedvezôtlen a helymeghatározás szempontjából.Helymeghatározási hibát eredményez az idômérés
hibája is, ha a távolságmérés idômérésre vezetôdik viszsza.
A rádióhullámok terjedési sebessége kb. 300.000
km/s. Ezért az 50 méteres helymeghatározási hibához
az idômérés hibájának kb.167 nanoszekundum értéknél
kisebbnek kell lennie. A mobiltelefon órahibája ebbe
a nagyságrendbe esik, de akár az OTD alapú idôkülönbség-méréseknél,
akár a TOA vagy TDOA alapú méréseknél
csökkenthetô az órahiba hatása, ha több adó-vevô
párt vonunk be a helymeghatározásba. Ezért annak kiválasztása,
hogy a felmenô irányú vagy a lefele irányú
terjedés idômérésére alapozzuk a helymeghatározást,
nem hibaszámolási, hanem inkább rendszertechnikai kérdés,
és az is, hogy a mobiltelefonban, vagy a hálózatban
összpontosítjuk-e az adatáramlás és feldolgozás irányí-
tását. Ez utóbbi szempont a jogi és biztonsági kérdések
szempontjából fontos.